5354268779872256 Gumii 澳洲代購 DU'IT Tough Hands 急救手膜護手霜 150g 💅🏻針對因家務經常接觸清潔劑等化學物品造成手部敏感痛癢... 💅🏻因粗重工作導致手部粗糙龜裂. 💅🏻因真菌等引起的濕疹手癬. 💅🏻只要連續使用一周,雙手皮膚明顯改善. 💅🏻修復性手霜,不用擔心會像其他相似產品一樣會令手部蛻皮換皮 Product #: gumiikwm-DU'IT Tough Hands 急救手膜護手霜 150g 2022-07-24 Regular price: $HKD$89.0 Available from: Gumii 澳洲代購In stock 呢枝野好潤。因為隻手好乾。之前一日要揸幾次cream, e家一日揸1-2次就夠我潤一日😊 5 1 5 2 2 5 1 5.0